Znajomość chmury Azure potwierdzona certyfikatem

Każdego dnia spotykamy się z przedstawicielami zawodów wymagających formalnego
poświadczenia posiadanych kwalifikacji. Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, architekci,
maklerzy itd. – wszyscy oni, aby dobrze wykonywać swoją pracę, musieli przejść długą
drogę zakończoną uzyskaniem certyfikatów, dyplomów lub innych oficjalnych
dokumentów. To samo dotyczy specjalistów IT. Według danych firmy Microsoft, tylko w 1.
kwartale 2017 r. autoryzowane egzaminy potwierdzające znajomość zagadnień związanych
z chmurą Microsoft Azure zdało dwukrotnie więcej pracowników firm partnerskich niż w
ostatnim kwartale roku 2016.
Dzieje się tak dlatego, że każda z wymienionych profesji wiąże się z odpowiedzialnością.
Podobne reguły coraz częściej towarzyszą nam w biznesie. Szczególnie na jego styku z
technologią, kiedy coraz więcej procesów i działań w przedsiębiorstwach przebiega przy użyciu
programów i aplikacji. Choć ich najbardziej widocznym rezultatem jest automatyzacja części
procesów relizowanych w firmie i usprawnienie realizacji zadań przez pracowników, to warto
pamiętać, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT ma przede wszystkim na celu
zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmowych danych i wspieranie
innowacyjności firmy. Są to kluczowe aspekty związane z wartością i konkurencyjnością
przedsiębiorstwa, dlatego warto, aby za proces implementacji oraz późniejszego
administrowania rozwiązaniami opartymi o nowoczesne technologie odpowiadały osoby o
odpowiednich kompetencjach. Jeśli więc w firmie planowane jest wdrożenie bądź już
wykorzystywane są usługi oparte o chmurę Azure, warto, aby pracowały przy nich osoby
posiadające certyfikat od Microsoft.

Technologia potrzebuje specjalistów
Wraz z rozwojem segmentu usług IT wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających
kwalifikacje w zakresie zarządzania infrastrukturą chmurową, niezależnie od tego, czy proces ten
prowadzony jest wewnątrz organizacji, czy zlecony do zewnętrznych firm IT. Ale jak zweryfikować
wiedzę kandydatów do pracy? I jak podnieść poziom umiejętności pracowników już
zatrudnionych w przedsiębiorstwie? Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu zaufanego
dostawcy usług IT , aby mieć gwarancję wysokiego poziomu realizowanych projektów?
Odpowiedź mogą przynieść oficjalne dokumenty, potwierdzające kompetencje w zakresie
danego rozwiązania. W przypadku Microsoft jedyną taką referencją jest certyfikat potwierdzający
zdanie autoryzowanego egzaminu.

Dlaczego warto inwestować w certyfikację Microsoft?

  • Poprawa efektywności

Certyfikowani pracownicy IT są bardziej efektywni, działają sprawniej i pewniej niż osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia kwalifikacji. Oszczędzony w ten sposób czas mogą przeznaczyć na inne działania służące podwyższeniu sprawności działania lub konkurencyjności firmy, na przykład poprzez wspieranie swoją wiedzą projektowania nowych produktów lub usług.

  • Większe zaangażowanie

Zaangażowanie w proces przygotowania się do egzaminu i uzyskania certyfikatu to najlepszy sygnał dla pracodawcy, że jego pracownik poważnie podchodzi do wykonywanego zawodu i jest nastawiony na podnoszenie swoich kwalifikacji. Inwestycje w autoryzowane kursy i egzaminy można też potraktować jako program motywacyjny dla pracowników.

  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia kryzysu

Pracownicy IT z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami szybciej potrafią zidentyfikować potencjalne problemy, a dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podejmują niezbędne kroki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych strat.

 

Najszybsza droga do uzyskania certyfikatów

Odpowiednie przeszkolenie pracowników przygotowujące do zdania egzaminu gwarantują kursy organizowane przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe, ale dużym wsparciem są także materiały i szkolenia publikowane bezpłatnie przez Microsoft, na przykład na stronie openedx.microsoft.com. Dodatkową motywacją do inwestycji w edukację i certyfikację pracowników jest oferta przygotowana przez Microsoft polegająca na obniżeniu ceny wybranych autoryzowanych egzaminów z technologii Azure do bardzo atrakcyjnego poziomu: 99 USD za jeden egzamin lub 279 USD za 3 egzaminy (przypadające na jedną osobę). Co więcej, w tej cenie pracownik ma aż 2 podejścia do egzaminu oraz 30-dniowy dostęp do testów praktycznych.

Nasze rozwiązania w praktyce