Office 365 i… jedynym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia

3D Master to warszawska firma reprezentująca jedną z najbardziej perspektywicznych branż: drukarek i skanerów 3D. Inżynierowie firmy dysponują wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji – od pomysłu do wykonania – innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię 3D w przemyśle, inżynierii odwrotnej, nauce, edukacji i medycynie. W 2015 roku efekty ich pasji i umiejętności mogli docenić także… uczestnicy konkursu Eurowizji. Wykonawcy z ponad 10 krajów otrzymali swoje miniaturki, stworzone przy wykorzystaniu możliwości skanera 3D marki Artec.

„Zajmujemy się innowacyjnymi technologiami i jesteśmy otwarci na wszelkie nowości systemowe. Nie wyobrażamy sobie pracy bez dobrej i sprawnej organizacji, a taką daje nam Office 365. Często w konkretnych sprawach musimy reagować błyskawicznie, a nowoczesne
oprogramowanie ułatwia nam to i skutecznie „podkręca” dynamikę pracy”- mówi Rafał Lis, Prezes firmy 3D Master.

Firmie 3D Master zależało na usprawnieniu komunikacji z klientami oraz stworzeniu pracownikom warunków do efektywnej współpracy przy złożonych projektach. Chodziło o to, by mogli oni w pełni poświęcić się kluczowym zadaniom, a nie marnować czas i energię na poszukiwanie w firmowych zasobach niezbędnych informacji o szczegółach danego projektu, poczynionych wcześniej ustaleniach z klientem, czy zmianach naniesionych przez innych członków zespołu.

„Niekompletne dane lub ich brak zazwyczaj opóźniają pracę zespołu odpowiadającego za obsługę klientów, powodując przestoje w realizacji projektów. Dlatego szukaliśmy technologicznego wsparcia w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną, kontaktami z klientami oraz pracą przy projektach” – mówi Rafał Lis, prezes firmy 3D Master.

Szybka komunikacja, nawet w autobusie

Firma 3D Master zdecydowała się na Office 365. „Rozwiązania chmurowe zapewniają prostą i szybką komunikację w dowolnym miejscu. Dzięki nim mamy dostęp do niezbędnych dokumentów poza biurem, nie ogranicza nas miejsce, czas ani niezbędny sprzęt. Sprawny przekaz informacji i dokumentów, a dodatkowo niezawodność systemu i bezpieczeństwo – z naszej perspektywy to znaczące atuty programu Microsoft” – mówi prezes 3D Master.

„Praca w chmurze umożliwia wymianę informacji wewnątrz grupy projektowej – każdy może napisać, co zostało wykonane poprawnie, a co należy jeszcze dopracować. Ułatwia to proces tworzenia aplikacji poprzez łatwiejszy podział zadań i obowiązków, co z kolei prowadzi do
skrócenia czasu pracy nad projektem”- mówi Maciej Kawończyk, software developer 3D Master.

Chmura zamiast karteczek

„Już od pierwszego dnia wdrożenia Office365 pracownicy 3D Master docenili chmurę i jej możliwości, przede wszystkim nieograniczony dostępie do danych. „Jeśli musimy pilnie wyjść z biura, możemy wrócić do lektury maila czy dokumentu choćby i w autobusie. Jeśli jakiś
projekt wymaga dokończenia po godzinach pracy, możemy zająć się nim poza firmą, korzystając z dysku w chmurze” – wylicza Beata Saffarini, specjalista ds. marketingu 3D Master.

„Pracownicy bardzo chwalą sobie to, że dzięki migracji do chmury, używane wcześniej programy zyskały nowe funkcjonalności. – OneNote zastąpił nam „nieśmiertelne” karteczki przylepiane na monitory” – podaje przykład Beata Saffarini. Zespół firmy wykorzystuje aplikację OneNote do zarządzania danymi o projekcie – w poszczególnych zakładkach są zawsze aktualne informacje o kliencie i uwagi na temat poszczególnych projektów.

Pracownicy wykorzystują także możliwości pracy na jednej, zawsze aktualnej i dostępnej z każdego miejsca wersji dokumentów programów Power Point czy Access. Przykładowo, optymalne wykorzystanie programu Access pozwoliło na lepszą organizację pracy, zwłaszcza
handlowców.

Nasze rozwiązania w praktyce