Mobilność dzięki technologii Azure

Spedycja i logistyka to jeden z najtrudniejszych rynków światowej gospodarki. Firmy prześcigają się w wykorzystywaniu technologii, by zwiększyć efektywność, zoptymalizować transport, nadzorować coraz większą liczbę kierowców przy tych samych zasobach, a jednocześnie zmniejszać koszty obsługi IT. Spółka Spedimex, przedstawiciel polskiego sektora usług logistycznych, zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania mobilnego opartego na technologii Azure. Procesy biznesowe związane z monitorowaniem poprawiły się, jakość pracy wzrosła, a czas potrzebny do rejestracji zdarzeń czy modyfikowania planów spedycyjnych zredukował się kilkukrotnie.

Zalety geolokalizacji

Firma Spedimex od 1993 r. stale rozszerza swoją ofertę i dostosowuje ją do wciąż rosnących wymagań europejskiego rynku logistycznego. Dziś w firmie Spedimex pracuje prawie dziewięćset osób, a powierzchnia magazynowa zlokalizowana jest na terenie największych miast w Polsce. Mimo prężnego rozwoju i ekspansji istotny problem stanowił model rejestrowania pracy dostawców i kontaktów na linii kierowca-spedytor.

„Do tej pory nasza dokumentacja i rejestracja zmian na trasach odbywała się w tradycyjny sposób – wykorzystywaliśmy do tego kontakt telefoniczny oraz dokumentację papierową. Przepływ informacji między spedytorem a kierowcą nie był wystarczający, aby wspierać intensywny rozwój firmy i rosnącą liczbę zleceń” – mówi Tomasz Radziszewski, Menedżer Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Spedimex.

Potrzeby przedstawione przez Spedimex dotyczyły przede wszystkim obsługi i monitorowania bardzo wielu przesyłek w tym samym czasie. Aplikacja musiała być tak samo wydajna kiedy nadawano statusy dla kilku, jak i kilkuset przesyłek jednocześnie. Ponadto celem stało się wykorzystanie zalet geolokalizacji oraz błyskawicznego przepływu informacji.

„Głównymi wymaganiami w stosunku do projektu były wysoka wydajność, dostępność oraz skalowalność. Poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które będzie posiadać funkcję geolokalizacji, będzie dostosowane do urządzeń zewnętrznych dla kierowców oraz takiego, które jest wydajne i elastyczne” – mówi Sławomir Lewandowski, Dyrektor ds. Dystrybucji w Spedimex.

Kierunek na innowacyjność

Spedimex, jako firma ukierunkowana na rozwój informatyzacji, postawiła na nowoczesność i innowacyjność, którą daje platforma Azure. Owocem tej decyzji stała się aplikacja Mobile POD stworzona przez firmę Mobile Systems/Gecos – wieloletniego partnera Microsoft.

„Zaprezentowaliśmy firmie Spedimex Mobile POD – innowacyjną aplikację umożliwiającą geolokalizację i natychmiastowy przepływ informacji między kierowcami i spedytorami. Przy wykorzystaniu technologii Microsoft Azure, mogliśmy osiągnąć bardzo szybkie odświeżanie i obsługę wielu zdarzeń jednocześnie. Przedstawiciele Spedimex zdecydowali się na nasz produkt, a dzięki serii spotkań i wspólnych prac koncepcyjnych stworzyliśmy świetne oprogramowanie dla branży spedycyjnej. Dobrodziejstwa Microsoft Azure pozwoliły nam na opracowanie zaawansowanej i przede wszystkim efektywnej platformy o ogromnej mocy obliczeniowej” – twierdzi Łukasz Zięba, Dyrektor Wdrożeń w Mobile Systems/Gecos.

Microsoft Azure umożliwia dostosowanie wykorzystania serwerów do natężenia ruchu w aplikacji. Serce systemu działa w całości w oparciu o platformę Microsoft. Dzięki doświadczeniu zespołu Gecos oraz możliwościom developerskim Azure, aplikacja została uruchomiona już po czterech miesiącach. Firma Mobile Systems/Gecos zapewniła pilotażowe wdrożenie Mobile POD w Spedimex, dzięki czemu możliwe było dodanie lub poprawienie funkcjonalności szczególnie atrakcyjnych ze strony spedytorów oraz kierowców.

„Możemy stwierdzić, że testy przebiegły wyjątkowo pomyślnie. Ryzykiem, które braliśmy pod uwagę była naturalna niechęć ludzi wobec zmian, która niejednokrotnie bywa podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu projektów w organizacjach. Liczyliśmy się ze sceptycyzmem kierowców wobec wykorzystywania urządzeń mobilnych i nieznanego im oprogramowania. Okazało się jednak, że produkt Mobile Systems/Gecos jest ergonomiczny oraz wygodny w użyciu, dzięki czemu nasi pracownicy szybko wprowadzili Mobile POD do swojego planu dnia” – podkreśla Tomasz Radziszewski, Menedżer Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Spedimex.

Bardzo szybki czas synchronizacji

Technologia Azure pozwoliła osiągnąć bardzo krótki czas synchronizacji szczegółowych danych od każdego z kierowców Spedimex. Przy wykorzystaniu możliwości obliczeniowych Azure oraz baz danych Microsoft SQL, osiągnięto bardzo szybki czas synchronizacji. Przy największym ruchu w aplikacji (ok. 300-400 kierowców), wynik synchronizacji to mniej niż trzydzieści sekund.

„Jednym z kluczowych wyzwań projektu była minimalizacja czasu komunikacji między terminalem kierowcy a panelem spedytora. Udało nam się osiągnąć praktycznie natychmiastową synchronizację bazy danych. Podczas największego natężenia przesyłania informacji na linii kilkuset pracowników Spedimex, synchronizacja zajmuje poniżej trzydziestu sekund. To świetny wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę ogrom danych przekazywanych w czasie rzeczywistym. Wszystko to przełożyło się na doskonałą wydajność i jakość transferu danych między pracownikami” – mówi Łukasz Zięba, Dyrektor Wdrożeń w Mobile Systems/Gecos.

Przeniesieni do chmury

Rozwiązanie dostarczone przez Mobile Systems/Gecos zapewniło firmie Spedimex w pełni funkcjonalną aplikację oraz kompleksową infrastrukturę. Jednocześnie pozwoliło uniknąć konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt czy serwery, na których miałaby działać aplikacja Mobile POD. Dzięki zastosowaniu technologii Azure, kwestie sprzętowe przeniesiono do chmury, a koszty zostały dostosowane dokładnie do wymagań technicznych i serwerowych aplikacji.

„Poprzez przeniesienie serwisu utrzymania serwerów do Microsoft, wyeliminowaliśmy problem wysokich kosztów i ryzyka awarii. Dodatkowo mamy pewność, że opieka nad naszymi danymi jest utrzymywana przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, co jest szczególnie ważne w branży spedycyjnej” – zwraca uwagę Sławomir Lewandowski, Dyrektor ds. Dystrybucji w Spedimex.

Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, firma Spedimex ma możliwość weryfikowania jakości oraz czasu pracy poszczególnych kierowców. Technologia Azure zapewniła Spedimex realny wzrost produktywności pracowników. Ponadto szybki transfer danych sprawia, że spedytorzy przekazują wszelkie zmiany na trasie dostawy bezpośrednio do kierowców, dzięki czemu firma minimalizuje koszty związane niespodziewanymi sytuacjami. Poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu kontaktu i monitorowania, ustandaryzowano działania operacyjne, a praca spedytorów została ujednolicona i uproszczona.

„Rozwiązanie, nie będące standardem w branży spedycyjnej, spotkało się z pozytywnym odbiorem naszych klientów. Planujemy wprowadzać wraz z firmą Mobile Systems nowe funkcjonalności do aplikacji Mobile POD, m. in. chcemy uruchomić możliwość płatności bezgotówkowej. Również nasi pracownicy są zadowoleni z technologii opracowanej przez Mobile Systems, procesy w firmie uległy znacznej optymalizacji i wierzymy, że ta droga rozwoju jest właściwą dla utrzymania pozycji lidera w branży” – dodaje Sławomir Lewandowski, Dyrektor ds. Dystrybucji w Spedimex.

Nasze rozwiązania w praktyce